Nachádzate sa tu

Z myšlienok bl. Zdenky

Kategória: 

Vždy chcem jedine to, čo chce Boh.

Vždy chcem jedine to, čo chce Boh.Nech k nemu smerujú všetky úsilia a námahy.Iba k nemu ma vedie túžba. On je moje večné Svetlo i večne nová Krása.   

bl. Zdenka