Nachádzate sa tu

Tretí deň novény k bl. Zdenke Schelingovej

Kategória: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon treti_den.pdf267.86 KB
„Ostaňte v mojej láske!“ (Jn 15,9b) „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk 12,49)

Túžba po poznaní, dôvere a láske

Myšlienky zo zápisníka sestry Zdenky:

 Ježiša vždy poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť.Dokonalosť sa rodí a rastie z lásky a ide ďalej ruka v ruke s postupným odpútavaním sa od všetkých stvorení. Žiť láskou značí zanechať všetok strach a spomienku na hriech. Nechápem duše, ktoré sa boja takého nežného Priateľa. Pre tých, ktorí milujú Boha, niet v ich duši tieňa a nepokoja. Boh pozná moju slabosť, čoho sa mám obávať. Moje hriechy zaraz strávi oheň, len čo ich vhodím do vyhne lásky. S dôverou! Viem byť šťastná, aj keď som biedna a mať z biedy úžitok, ale moja istota ide ešte ďalej. Okrem odpustenia očakávam od Boha ešte aj odmenu. Keby sa mi niekedy zdalo, že nebodaj pohasol oheň mojej lásky, hodila by som na popol niekoľko stebielok a som si istá, že vzplanie znova. Ježiš môže všetko. Dôvera v neho robí zázraky.

Modlitba:

Milosrdný Ježišu, ty si formoval srdce sestry Zdenky k životu v láske a v plnej dôvere. Vedela byť šťastná, aj keď cítila svoju biedu. Na jej príhovor nám pomáhaj, nech nás naše hriechy a slabosti neprivádzajú do malomyseľnosti, ale k dôvere v tvoju dobrotu a milosrdenstvo lebo ty si dobrý a milosrdný Boh na veky vekov. Amen.

 Sláva Otcu…

Blahoslavená Zdenka, plná dôvery a lásky, oroduj za nás!