Nachádzate sa tu

Štvrtý deň novény k bl. Zdenke Schelingovej

Kategória: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon stvrty_den.pdf266.56 KB
„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ (Jn 6,51) „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ (Mt 26,26 b)

Úcta k Eucharistii

Myšlienky zo zápisníka sestry Zdenky:

V hostii je Ježiš prítomný vo svojej božskej chudobe. Tu je zahalené nielen jeho božstvo, ale i človečenstvo. Slovo je v hostii umlčané. Hľa, vrcholné uponíženie sa Krista, lebo miera Božích darov je poníženosť. Boh je ustavičným svätým prijímaním pre dušu, ktorá vykonáva jeho vôľu. Ježiš, teraz vidím, ako vo svätej hostii dokonávaš svoje zničenie. A viem aj to, s akou pokorou sa rozdávaš, ty, božský Kráľ, všetkým kňazom. Ty nerozlišuješ medzi tými, čo ťa milujú, alebo tými, čo slúžia presvätú obetu nehodne.Preto ťa prosím, daj, aby môj život bol celkom taký ako tvoj a ako sa predstavuješ v Najsvätejšej Sviatosti. Veď tam si odumrel všetkému vonkajšiemu a na jediné slovo tajomným spôsobom poslúchaš kňaza a pritom nehľadíš na stav jeho duše. Sviatostné Srdce Ježišovo, tvoja svätá krv je životom mojej duše. Daj, nech už nežijem ja, ale ty sám ži vo mne.

 Modlitba:

Sviatostný Ježišu, ty si priťahoval srdce sestry Zdenky k svojmu Srdcu prítomnému v Najsvätejšej Eucharistii. Daj nám na jej príhovor živú vieru v tvoju sviatostnú prítomnosť v tajomstve Eucharistie a úctu k tým, ktorí sú vysluhovateľmi tvojich tajomstiev, lebo ty si Boh, ktorý je hodný všetkej lásky, vďaky a chvály na veky vekov. Amen.

Sláva Otcu…

Blahoslavená Zdenka, naplnená láskou k Eucharistii, oroduj za nás!