Nachádzate sa tu

Siedmy deň novény k bl. Zdenke Schelingovej

Kategória: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon siedmy_den.pdf265.36 KB
„Pamätaj na sviatočný deň a zasväť ho!“ (Ex 20,8) „Všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby.“ (Iz 56,6-7)

Slávenie nedele

Myšlienky zo zápisníka sestry Zdenky:

Keď má svet svoje požiadavky, má ich ešte väčším právom aj Boh. Nech k nemu smerujú všetky úsilia a námahy. K nemu chcem vysielať modlitby, vyjadriť svoju prítulnosť. Iba k nemu ma vedie túžba, On je moje večné Svetlo i večne nová Krása. Nedeľa je mi príležitosťou, aby som po celo-týždenných starostiach a trápeniach prišla pred Boha, vložila svoju hlavu do jeho rúk a plným priehrštím nabrala do nej milosti a požehnania. Nedeľa má byť taká: celá zasvätená Bohu, srdcom, vôľou i myšlienkami. Keď sa s niekým stretnem, každý musí cítiť: Boh je tu! Bože, nedaj mi pripútať si srdce k pozemským veciam. Vždy ma veď hore k Slnku, k tomu väčšiemu Svetlu!

Modlitba:

Nebeský Otče, sestra Zdenka prijímala a prežívala nedeľu ako milosť a požehnanie, ako dar na upevnenie života viery. Pomáhaj aj nám, aby sme nepodľahli vplyvu doby, ale chránili posvätnosť nedele, aby aj v našich rodinách a spoločenstvách bolo cítiť: Boh je tu. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Sláva Otcu…

Blahoslavená Zdenka, chrániaca posvätnosť nedele, oroduj za nás!