Nachádzate sa tu

Piaty deň novény k bl. Zdenke Schelingovej

Kategória: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon piaty_den.pdf265.96 KB
„Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho.“ (Flp 1,29) „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4,13)

Odovzdanosť v utrpení

Myšlienky zo zápisníka sestry Zdenky:

Utrpenie utvára priestor pre Božie myšlienky. Trpieť v stave milosti je východiskom veľkých skutkov. Preto si ľahnem ako na kríž so všetkými svojimi chybami pred bránu Božieho majestátu, cez ktorú Boh vylieva svoje milosti. Aj v tomto pokornom položení ho budem vrúcne milovať a pracovať neustále iba pre neho.

Každý musí rozviazať uzol utrpenia a bolesti, lebo ak ostaneme pripútaní k sebe, nemôžeme sa hýbať. Iba vtedy niet uzlov, keď sme odpútaní od všetkého. Kto miluje „netrpí“. Trpíme, pravdaže, do smrti, ale uvidíte, že čím ďalej, tým menej a natoľko, nakoľko rastie naša láska k Bohu.Zhola nič, ani najčistejšia láska i najschopnejšieho stvorenia nemôže nahradiť tvoju lásku. A to ani vtedy, keď ju obkľučujú bolesti Kalvárie. Trpieť v tichosti a skryto. Ticho je ovzduším bolesti – i na Kalvárii sa mlčalo. Keď sa žalujeme, keď hľadáme potešenie a útechu, stráca sa to, čo je na bolesti najposväcujúcejšie. Nerozhadzujme túto vzácnu milosť.

Modlitba:

Milosrdný Ježišu, sestra Zdenka ani v utrpení nestratila vnútornú istotu o tvojej prítomnosti, preto vedela hrdinsky znášať aj neľudské mučenie. Na jej príhovor nám pomáhaj s odovzdanosťou a láskou znášať ťažkosti a utrpenia života, v nádeji na stretnutie s tebou v sláve. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Sláva Otcu…

Blahoslavená Zdenka, odovzdaná v utrpení, oroduj za nás!