Nachádzate sa tu

Druhý deň novény k bl. Zdenke Schelingovej

Kategória: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon druhy_den.pdf273.12 KB
„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8,28a) „S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči.“ (Flp 2,12b-13)

Obety všedného dňa

Myšlienky zo zápisníka sestry Zdenky:

 Moja obeta, moja svätá omša sa teraz iba začína. Od Pánovho oltára idem k oltáru svojej práce. Všade musím vedieť pokračovať v obeti oltára. A nebáť sa začať ju radostne, pre Boha, ktorý obveseľuje moju mladosť. Aká to radosť ustavične spievať Glória a takto ohlasovať Krista skôr príkladom ako slovami. Krista musíme vyznávať svojím životom, prinášať mu svoju vôľu ako obetu i krotenie svojich zmyslov a srdca.

Každý úsek môjho života zaplním ochotou prijímať účinkovanie Boha a jeho milostí v mojej duši. Prvá obeta na Kalvárii bola krvavá i bolestná. Aj tá moja obeť bude ma stáť veľa, ale chcem byť veľkodušná… Nechcem konať svoju obetu bez Ježiša v srdci, ale všetko „skrze Krista“.

Modlitba:

 Ježišu, ty večný Veľkňaz, sestra Zdenka sa denne spájala s tvojou obetou a usilovala sa o rast v duchu obety, preto si prijal aj jej túžbu obetovať sa za záchranu kňazov. Na jej príhovor pomáhaj nám vydávať svedectvo o svojej viere, o príslušnosti ku Katolíckej cirkvi a modlitbou i obetami podporovať kňazov v ich sviatostnom poslaní, lebo v tebe je všetka moc a sláva na veky vekov. Amen.

Sláva Otcu…

 Blahoslavená Zdenkaprinášajúca obety všedného dňa, oroduj za nás!