Nachádzate sa tu

Litánie k bl. sestre Zdenke

Kategória: 

Litánie k bl. sestre Zdenke

Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože
Duch Svätý, Bože
Svätá Trojica, jeden Boh
Svätá Mária, oroduj za nás,
Bl. Zdenka, hľadajúca Božiu vôľu,
Bl. Zdenka, odovzdaná Duchu Svätému,
Bl. Zdenka, milujúca trpiaceho a ukrižovaného Krista,
Bl Zdenka, túžiaca s Kristom a pre Krista trpieť,
Bl. Zdenka, kráčajúca v šľapajach milosrdného a ukrižovaného Krista,
Bl. Zdenka, milovníčka Eucharistie,
Bl. Zdenka, ctiteľka Panny Márie,
Bl. Zdenka, dôverujúca anjelovi strážnemu,
Bl. Zdenka, milujúca Cirkev,
Bl. Zdenka, odvážna v budovaní Cirkvi,
Bl. Zdenka, milujúca svoju kongregáciu,
Bl. Zdenka, naplnená duchom pokánia,
Bl. Zdenka, ochotná obetovať sa za iných,
Bl. Zdenka, trpezlivá v ťažkostiach a pri nepochopení,
Bl. Zdenka, slúžiaca chorým a trpiacim,
Bl. Zdenka, pomáhajúca prenasledovaným pre vieru,
Bl. Zdenka, odvážna pri záchrane kňazov,
Bl. Zdenka, obeť lásky a násilia,
Bl. Zdenka, odovzdaná Bohu v utrpení,
Bl. Zdenka, hrdinská v odpúšťaní,
Bl. Zdenka, vzor pevnej viery,
Bl. Zdenka, plná nádeje,
Bl. Zdenka, rozdávajúca úsmev,
Bl. Zdenka, vyžarujúca pokoj,
Bl. Zdenka, chrániaca posvätnosť nedele,
Bl. Zdenka, plná vďačnosti za každú milosť,
Bl. Zdenka, vytrvalá v utrpení,
Bl. Zdenka, konkrétna v láske k blížnym,
Bl. Zdenka, nezlomná vo vernosti,
Bl. Zdenka, pokorná v službe,
Bl. Zdenka, milujúca tichosť,
Bl. Zdenka, príklad zasväteného života,
Bl. Zdenka, milujúca všetkých ľudí.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, - zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, - vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, - zmiluj sa nad nami, Pane.

K: Oroduj za nás blahoslavená Zdenka.
Ľ: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku  k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a tvojim kňazom; prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Značky: