Nachádzate sa tu

Slávnosť bl. Zdenky v Krivej na Orave 2014

Kategória: 

Slávnostná svätá omša k žitiu radikálnosti Evanjelia vo svete preniknutom a poznačenom relativizmom.

“Moja duša je pred tebou ako krásny jarný deň, plný svetla, jasu a vône. Len ma, Bože, netrestaj, že odnímeš mi snahu, prácu a skúšky, lebo moja krajina by stala sa krajinou chladnou, bez lásky k blížnym.”  Týmito slovami, ktoré si sestra Zdenka napísala na úvodnú stranu svojej modlitebnej  knižky v čase, keď pracovala v Humennom, začal svoju homíliu otec biskup Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, ktorý tohto roku zavítal do Krivej na Orave. Bol veľmi potešený, že môže byť  pri tomto dobrom oravskom ľude  a povzbudil všetkých, ktorí sa zúčastnili slávnostnej svätej omše v sobotu 2.8.2014 k žitiu radikálnosti Evanjelia práve vo svete preniknutom a poznačenom relativizmom.

Vo svojom príhovore hovoril o konkrétnych udalostiach a strastiach, ktoré prežila sestra Zdenka vo väzení.  Jej život je pre nás pozvaním žiť opravdivo vieru v rodinách a byť svedkami pravdy. Vďaka patrí miestnemu vdp. PaedDr. Rudolfovi Schusterovi, ktorý v spolupráci so svojimi veriacimi pripravil duchovné stretnutia s bl. Zdenkou na celý týždeň. Nech je za všetko oslávený Trojjediný Boh.