Nachádzate sa tu

Pútnická svätá omša v Podunajských Biskupiciach

Kategória: 

V poslednú aprílovú sobotu sa stretli ctitelia bl. Zdenky v Podunajských Biskupiciach

Hlavným celebrantom na pútnickej svätej omši ku cti bl. Zdenky Schelingovej v Kostole povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach v sobotu 27. apríla  bol vdp. Tomáš Krampl, ktorý je kaplánom v Dóme sv. Martina v Bratislave a je poverený duchovnou starostlivosťou a pastoráciou študentov na vysokoškolskom internáte Svoradov. V homílii poukázal na život bl. Zdenky, ktorá ku svojej obetavej ošetrovateľskej praxi pridávala vľúdne slová a najmä ten jej nenahraditeľný úsmev. Ona výborne vedela spájať slová a skutky, a tak milovať celého človeka. A tento Ježišov Duch ju neustále pobádal a neskôr sa prejavil ochotou obetovať sa za druhých z lásky. 

Na pútnickej svätej omši bolo veľa pútnikov, tiež väčšia skupina pútnikov z Bratislavy-Dúbravky. Slávnostná atmosféra bola umocnená speváckym zborom pod vedením pána Ľubomíra Žovica.