Nachádzate sa tu

Pútnická svätá omša v Podunajských Biskupiciach

Kategória: 

V poslednú januárovú sobotu sa zišli pútnici pri bl. Zdenke v Podunajských Biskupiciach

Hlavným celebrantom na januárovej pútnickej svätej omši bol postulátor  p.Lucián Bogucki, OFMConv, spolu s ním koncelebroval koncelebroval vdp.Daniel Dian. S pátrom Luciánom prišli aj veriaci z Farnosti Sv. Michala Archanjela v Karlovej Vsi v Bratislave.  Pán organista so zborom, veľmi pekne obohatili hrou na organe a spevom svätú omšu. Páter Lucián v homílii rozvinul tému proroctva v živote kresťana a v živote Cirkvi. Poukázal na tento dar, vyplývajúci zo sviatosti krstu, pre dnešný svet. Tiež priblížil konkrétny život proroka na príklade blahoslavenej sestry Zdenky. Homíliu zakončil slovami pápeža Františka:" Nech Cirkvi nechýba táto služba proroctva, aby sme vždy išli vpred." Jednoducho, aby sme ako veriaci, kráčajúc vpred, boli radostným znakom zmŕtvychvstalého Pána.

Po svätej omši ešte nasledoval krátky výklad histórie Kostola povýšenia Svätého kríža, miesta prvého Provinciálneho domu Slovenskej provincie Milosrdných sestier Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach, okolnosti pochovania bl.Zdenky v Trnave, premiestnenia do Podunajských Biskupíc a situácie po blahorečení. Stručný prehľad týchto udalostí predniesla sestra Miriam Albertyová.  Následne, ako býva zvykom, pútnici presunuli do rehoľného domu na spoločné agapé.