Nachádzate sa tu

Pútnická svätá omša v Podunajských Biskupiciach

Kategória: 

Stretnutie pri bl. Zdenke

V poslednú aprílovú sobotu 29. 4. 2023 bola v Kostole povýšenia Svätého kríža slávená pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej. Hlavným celebrantom bol P. Faustín Wesolowski CCG z Marianky. Spolu s ním koncelebroval Vdp. Daniel Dian. Svätá omša bola z nedele Dobrého pastiera. Vo svojom príhovore hlavný celebrant vychádzal z Petrovho listu „Ak dobré robíte a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom“ 1Pt 2,20b Tieto slová aplikoval na život bl. Zdenky, ale tiež na situáciu mnohých kňazov dnešných čias. Prítomných pútnikov prosil o modlitbu za kňazov a za nové kňazské a rehoľné povolania.