Nachádzate sa tu

Pútnici z Hlohovca pri bl. Zdenke

Kategória: 

K bl. Zdenke Schelingovej do Podunajských Biskupíc znova prichádzajú skupiny pútnikov

V stredu 27. apríla 2022 dopoludnia do Podunajských Biskupíc prišli pútnici  z Klubu kresťanských seniorov z Hlohovca v sprievode svojho vdp. dekana Jozefa Schwarza. Program začal slávnostnou svätou omšou ku cti bl. Zdenky Schelingovej o 10,00 h. Po nej nasledovala adorácia pred sviatostným Spasiteľom s modlitbami a Litániami ku bl. Zdenke a záverečným požehnaním.

Po krátkej prestávke si pútnici so záujmom vypočuli krátku históriu o I. provinciálnom dome Milosrdných sestier Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach a o Kostole povýšenia Svätého kríža, potom nasledovala prezentácia o bl. Zdenke. Začiatkom mája, so súhlasom trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, pri svätej omši Klub seniorov v Hlohovci oficiálne príjme bl. Zdenku Cecíliu Schelingovú za svoju patrónku. Je povzbudivé, že každý štvrtý pondelok v mesiaci mávajú pravidelne vo farskom kostole svätú omšu ku cti bl. Zdenky. Nakoniec navštívili  Zátišie bl. Zdenky na miestnom cintoríne, kde jej odovzdali kyticu kvetov.