Nachádzate sa tu

Odovzdávanie relikvie bl. Zdenky

Kategória: 

Postupné uvoľňovanie epidemiologických obmedzení umožnilo odovzdanie relikvie bl. Zdenky Schelingovej vo farnosti Lokca.

Na žiadosť vdp. Michala  Holíka v  nedeľu  4. júla 2021 priniesli Milosrdné sestry Svätého kríža z Trnavy relikviu bl. Zdenky Schelingovej do farnosti Lokca v Zákamenskom dekanáte. Vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice pred nedeľnou svätou omšou odovzdali sestry relikviu bl. Zdenky Schelingovej pánu farárovi vdp. Holíkovi. Popoludní sa stretli s veriacimi na modlitbe svätého ruženca  s meditatívnými myšlienkami sestry Zdenky a oboznámili prítomných s duchovným  odkazom  blahoslavenej  Zdenky.