Nachádzate sa tu

Duchovná obnova s bl. Zdenkou

Kategória: 

Téma duchovnej obnovy - Kráčajme cestou lásky.
V sobotu 2. decembra 2023 sa uskutočnila v provinciálnom dome v Trnave adventná duchovná obnova, ktorá sa niesla v duchu výzvy: Kračajme cestou lásky! Obnova sa začala úvodnými myšlienkami ako máme lásku prijať, láske uveriť a napokon lásku žiť.
Potom nasledoval priestor na tichú modlitbu počas adorácie sprevádzanú modlitbami; prosbami a piesňami ako aj príležitosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia. Duchovná obnova vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval Vdp. Stanislav Žlnay. V homilií všetkých povzbudil k hodnotnému prežívaniu Adventu s otázkou: Kto je pre mňa Ježiš Kristus?
Po skončení sv. omše nasledovalo malé pohostenie v prítomnosti sestier a v srdečnych rozhovoroch.
Záver duchovnej obnovy patril modlitbe liturgií hodín spolu so sestrami.
Veríme, že táto duchovná príprava pomohla všetkým vstúpiť do Adventu s otvoreným srdcom pre milosti, ktoré ma Pán pre nás pripravené.