Nachádzate sa tu

Duchovná obnova s bl. Zdenkou

Kategória: 

V sesterskej komunite na Potokoch sa konala duchovná obnova s bl. Zdenkou.

V sobotu 11. novembra 2023 sa konala duchovná obnova s bl. Zdenkou v kaplnke Milosrdných sestier Svätého kríža  na Potokoch. Obnova sa začala o 9.00 hod príhovorom P. Jozefa Šuppu SJ. Počas eucharistickej adorácie mali prítomní možnosť prijatia sviatosti zmierenia. Po spoločnej modlitbe rozjímavého ruženca s myšlienkami bl. Zdenky bola slávená  svätá omša za účastníkov obnovy. Po spoločnom obede pokračovala v programe sestra Dominika  úvahou na tému: Príbeh sestry Zdenky – apoštolát lásky. Obnova sa ukončila spoločnou modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu za zomrelých príbuzných účastníkov obnovy.