Nachádzate sa tu

Duchovná obnova na Potokoch

Kategória: 

Adventná duchovná obnova v spoločenstve Milosrdných sestier Svätého kríža na Potokoch.

V sobotu 3. decembra 2022 sa konala adventná duchovná obnova v spoločenstve sestier na Potokoch.  Duchovnú obnovu začal v kaplnke páter Jozef Šuppa SJ úvodnou prednáškou o 9.00 hod. Po prednáške  bola eucharistická adorácia a zároveň pre prítomných príležitosť ku sviatosti zmierenia. O 11. hod. sa spoločne modlili radostný ruženec s myšlienkami bl. Zdenky. O 11.30 bola slávena svätá omša, ktorú páter Šuppa slúžil za všetkých prítomných na obnove a na ich úmysly. Po svätej omši boli prítomní pozvaní na spoločný obed. Sestry pripravili chutný guľáš. Viaceré ženy napiekli koláče a priniesli ich na spoločné agapé. Prítomných bolo 26 účastníkov. Po obede pokračoval program prezentáciou o živote bl. Zdenky, ktorú prezentovala  Sr. Dominika Galeštoková.  Tiež im sprostredkovala duchovný odkaz a povzbudnie do dní Adventu od bl. Zdenky. Stretnutie ukončili spoločnou modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.