Nachádzate sa tu

Adventná obnova v Trnave

Kategória: 

Vstup do Adventu s duchovnými podnetmi bl. Zdenky Schelingovej.

V sobotu 26. 11. 2022 sa uskutočnilo Duchovné stetnutie s bl.  Zdenkou v Provinciálnom dome v Trnave pod vedením Sr. Terézie Benedikty Majerčákovej. Tento čas bol aj vhodnou príležitosťou vstúpiť do Adventu s duchovnými povzbudeniami od bl. Zdenky. Program ponúkol všetkým zúčastneným možnosť stíšenia, adorácie a modlitby.  Zároveň bola možnosť pristúpiť k sv.spovedi a zúčastniť sa svätej omše, ktorú celebroval Vdp. Andrej Šottník, farár z Pezinka.  Po duchovnom občerstvení  nasledovalo agapé  v kruhu sestier a čas na zdieľanie a rozhovory. Stretnutie sa zakončilo modlitbou vešpier spolu so sestrami v kaplnke.