Nachádzate sa tu

Z myšlienok bl. Zdenky

Kategória: 

Milovať obetné drevo kríža. Prvá obeta na Kalvárii bola krvavá i bolestná. Aj tá moja obeť bude ma stáť veľa, ale chcem byť veľkodušná.

Milovať obetné drevo kríža.  Musím si zvyknúť vykonať všetko radostne, urobiť aj tisíce drobných každodenných obetí, naučiť sa denne zomierať vo svojom srdci, nechať uprostred nepatrných a všedných okolností po kvapkách krvácať svoje srdce aj pod tlakom protivenstva, utrpenia a obetí každého druhu.  Tak veľmi by som chcela jednoducho a hrdinsky sa položiť na kríž a pritom zabudnúť na seba.   

Keď milujem Krista, všetko je ľahké. Cítim, ako pomaly vylievam krv, za toho, koho milujem. Áno, vždy mám za niekoho zopakovať Kristovo obetovanie, najmä vtedy, keď niekto kráča i blúdi životom po neviditeľných cestách tmy. Vtedy musím pevnejšie stáť na svojom mieste.