Nachádzate sa tu

Modlitba k bl. Zdenke za deti

Kategória: 

Ponúkame vám modlitbu k bl. Zdenke Schelingovej za deti, zvlášť pre farnosti, kde sú jej relikvie a pre všetkých jej ctiteľov.

    

Blahoslavená Zdenka, ty si vyrastala v katolíckej rodine,  v prostredí preniknutom živou vierou a kresťanským zmýšľaním.Prosíme ťa, prihováraj sa za naše deti, ktoré sú často mimo vplyvu rodiny v odkresťančenom  reálnom i mediálnom svete, aby si zachovali dar viery, ktorú prijali v krste a rozvíjali ju do kresťanskej dospelosti. Vypros im silu kráčať proti prúdu dnešnej doby, aby z nich vyrastali čestní, charakterní mladí ľudia schopní prevziať zodpovednosť za svoj život a za životy svojich blížnych. Nech nestrácajú spred očí cieľ, ku ktorému všetci spejeme - slávu neba, v zjednotení s Bohom Otcom, Synom a Duchom Svätým. Amen.

Blahoslavená  Zdenka, prihováraj sa za naše deti a za naše rodiny.