Nachádzate sa tu

Adorácia

Kategória: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon aodracia_zdenka.pdf289.7 KB
Adorácia s myšlienkami bl. Zdenky

 Úvod: Sviatostný Pane Ježišu, ktorý si tu pred nami v Eucharistii, ďakujeme Ti, že si pre nás pripravil túto chvíľu. Chválime ťa, že sa chceš nami stretnúť, že ako Emanuel – Boh s nami nás nikdy neopúšťaš. Blahoslavená sestra Zdenka si uvedomovala, že v Eucharistii sa nám celkom vydávaš a stávaš sa žobrákom vo svojom smäde po našej láske. Skláňaš k nám a v lúčoch milosrdenstva nás zahaľuješ svojím odpustením, blízkosťou a nehou. Pane, dôverujeme Ti. Veríme v Teba. Dúfame v Teba a milujeme Ťa. Klaniame sa Ti a modlitbou dvíhame k tebe svoje srdcia. Spájame sa s Pannou Máriou a s Tvojimi svätými, zvlášť s blahoslavenou sestrou Zdenkou, ktorá nás v týchto dňoch sprevádza.     / pieseň: Zjednotení v Duchu Pane Ježišu, Ty si Boží Syn, ale aj Syn človeka. Keď si prišiel na tento svet, stal si sa jedným z nás ako Dieťa a vstúpil si do rodiny Márie a Jozefa. Ty sám dávaš hodnotu a dôstojnosť každej ľudskej rodine a jej poslaniu. Ďakujeme Ti za to. Aj blahoslavenú Zdenku sme dostali skrze dar rodiny. Ona sama s láskou a vďačnosťou nosila v srdci svojich najbližších a modlila sa za nich. Teraz ťa na jej príhovor prosíme:   

  • Pane Ježišu, požehnaj naše rodiny a všetkých našich drahých.
  • Mocou svojho milosrdenstva sa dotkni našich vzájomných vzťahov, uzdrav, čo je zranené, a premeň na dobro aj to, čo sa nám zdá ťažké.
  • Pomôž nám žiť v Tvojej láske a nebáť sa obety a námahy pri budovaní opravdivého domova.
  • Vstúp svojou milosťou do trpiacich a zlomených rodín a zachráň tých, ktorí sa od Teba vzdialili.
  • A daruj spásu a večnú radosť v Tvojom náručí našim blízkym, ktorí už zomreli.