You are here

Vianočný list blahoslavenej Zdenky Schelingovej

Kategória: 

Požehnané vianočné sviatky a stálu ochranu Panny Márie Bohorodičky všetkým ctiteľom bl. Zdenky a všetkým Vám, ktorí prichádzate na túto web.stránku, prajú a vyprosujú Milosrdné sestry Svätého kríža.

   Pax Christi

   18. 12. 1949

Všetko je presýtené mäkkou vianočnou náladou...

Akým pocitom radosti a vďaky musí zaliať naše srdce skutočnosť, ktorú práve ideme sláviť; Slovo sa telom stalo. Pozorujeme ho v jeho jednoduchých jasliach. Hľa:  Boh, ktorý všetko môže, je povitý v plienkach.

Boh, ktorý vie všetko, onemel, nehovorí.

Boha, ktorý riadi všetko, treba nosiť v náručí.

Kto ho pohol k tomu, aby opustil pravicu Otca a položil sa do jasieľ, aby prestal kraľovať na nebesiach a položil sa na slamu? V nebi oblažuje svätých a rozpaľuje serafínov a prišiel na zem triasť sa zimou? Prečo to všetko? Lebo nás miloval! Nože milujme ho aj my. Nežiada nič iné, iba našu  lásku. Prišiel, aby nám dal život, ktorým je len On.

Boh sa stal schopným trpieť a tým sa nám najviac priblížil.

Prijmime ho preto srdcom povďačným a plným lásky, vtedy bude aj On ochotný prísť a narodiť sa v ňom.

V tom zmysle Vám želám požehnané sviatky, aby ste často ba vždy slávili Vianoce vo svojom vnútri.

Nech Božie Dieťa betlehemské naplní Vaše duše pokojom   a radosťou. 

                           V spomienke pri Vás                             sestra. Zdenka