You are here

Slnko svieť mi

Kategória: 

Slnko svieť mi, nenechaj ma v tmách, vyžeň z duše strach. Slnko svieť mi, Ty jediný máš moc tmu premeniť na jas...

 Bože, nedaj mi pripútať si srdce k pozemským veciam. Vždy ma veď hore k Slnku, k tomu väčšiemu Svetlu! 

bl. Zdenka