You are here

Krížová cesta

Kategória: 

Krížová cesta Ježiša Krista a blahoslavenej Zdenky Schelingovej

Pane Ježišu,  – za nás si bol mučený – za nás si vyniesol na Golgotu ťažký kríž   – za nás si bol ukrižovaný.Takto si nás zmieril s Otcom a otvoril si nám cestu tam, odkiaľ sme sa sami vyhnali svojimi hriechmi.

 Teraz chceme v duchu kráčať s tebou tou cestou, ktorou si za nás vystúpil na Kalváriu. Chceme chápať, chceme porozumieť a s tebou prežívať tvoje utrpenie a tvoju lásku k nám.  Sestra Zdenka má pripomínať aj budúcim generáciám, že kedysi u nás žili, trpeli a pre nespravodlivé obvinenia a odsúdenia predčasne zomierali stovky statočných, nevinných ľudí. Niektorých vtedajších predstaviteľov totalitnej moci akoby inšpirovali tie najtemnejšie sily samého pekla. Obeťami nenávisti a ich svojvôle na prvom mieste boli predstavitelia Cirkvi: biskupi, kňazi, rehoľníci, rehoľné sestry i laici, ktorých životným cieľom bolo dôsledne žiť v duchu kresťanských zásad a evanjelia. V živote sestry Zdenky môžeme sledovať tiež niektoré podobnosti zo životom svojho Pána, ktorého nasledovala. Narodila sa na Štedrý deň, keď si Cirkev pripomína narodenie Spasiteľa. Rehoľným zasvätením sa Bohu nasledoval jej skrytý život, vystúpenie pred svetom, krížová cesta a smrť mučenice. Aj ona si vybrala kríž, ako motto života. A s krížom došla na vrchol Kalvárie. Tajomstvo kríža a utrpenia ju priťahovalo. Ukrižovaný Kristus bol jej jedinou a najväčšou láskou, akú poznala na zemi. Milovala ho vrúcnou láskou a podľa vzoru svätej Terézie z Lisieux túžila ho nasledovať vo všetkom, aj v utrpení.