Od nedele 23. septembra 2018 sú relikvie bl. Zdenky Schelingovej aj Novomestskom dekanáte, vo farnosti Pobedim.

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

V nedeľu 23. 9. 2018 sa konala Púť rodín v Krivej, ktorá sa začala svätou omšou. Hlavným celebrantom bol vdp. Ľuboš Laškoty, ktorý bol iniciátorom pútí počas...
V nedeľu 23. septembra 2018 na žiadosť Vdp. Ľuboša Tvrdého farnosť Pobedim prijala relikvie bl. Zdenky Schelingovej. Relikvie do farnosti priniesli Milosrdné...
V piatok  14. septembra  2018 na sviatok Povýšenia Svätého kríža večer o 18.00 hod. sa slávila v Kostole Svätej rodiny v Bratislave - Petržalke svätá omša na...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.