V sobotu 11. novembra 2017 sa pri bl. Zdenke Schelingovej v Podunajských Biskupiciach zastavili pútnici zo Spišskej Belej

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

V nedeľu 5. novembra 2017 boli oficiálne odovzdané relikvie bl. Zdenky pre farský kostol sv. Bartolomaja v Niedzici správcovi farnosti Vdp. Jozefovi...
V pondelok 30. októbra 2017 ráno o 7,30 hod. sa stretli ctitelia bl. Zdenky z Trnavy a okolia na pútnickej svätej omši v kaplnke Provinciálneho domu...
V dňoch 27. až 29. októbra 2017 sa zišlo v Charitnom domove v Dolnom Smokovci 36 účastníkov duchovných cvičení, ktoré viedol P. Miloš Viktorín OCD a sestra...

Osobné svedectvá

V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.
A v nestráženej chvíli mi povedal: „Ja som kňaz.“ No tak to bol pre mňa ako blesk, som bola zasiahnutá.
Na transport? A prečo? Veď ona ešte nie je schopná cestovať.