Blahoslavenú Zdenku Schelingovú si uctili jej rodáci, spolusestry, pútnici z blízka i z ďaleka hlavnou púťou v sobotu 4. augusta 2018

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

V sobotu 4. augusta 2018 v rámci Duchovného stretnutia s bl. Zdenkou bola  hlavná púť v Krivej. Predchádzala jej svätá omša v piatok večer 3. augusta, ktorú...
Pred niekoľkými dňami boli odovzdané relikvie bl. Zdenky Schelingovej do troch kostolov na Záhorí. V nedeľu 29. 7. 2018 boli slávnostne odovzdané relikvie bl...
Liturgickú spomienku na bl. Zdenku 30. júla 2018 si pripomenuli aj veriaci  zo širokého okolia v jej rodnej dedine Krivá. Hlavným celebrantom bol  Vdp. Mgr....

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.