Januárová pútnická svätá omša v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

V utorok ráno 30. januára 2018 bola pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Scheligovej v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža v...
Blahoslavená Zdenka a jej odovzdabnosť Bohu bola téma príhovoru pútnickej svätej omše ku cti bl. Zdenky Schelingovej v Podunajkých Biskupiciach, ktorú...
Na sviatok Krstu Pána v nedeľu 7. januára 2018 dopoludnia pred 9.00 h prišlo 8 bratov z Komunity sv. Jána apoštolaz rôznych kútov sveta, ktorí majú svoje...

Osobné svedectvá

Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.
A v nestráženej chvíli mi povedal: „Ja som kňaz.“ No tak to bol pre mňa ako blesk, som bola zasiahnutá.