Trpieť v stave milosti je východiskom veľkých skutkov.

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

Utrpenie, ktoré prináša so sebou deň, je ťažké a je ho mnoho. Ale utrpenie a bolesti, ktoré posiela Boh, prijímajme plným objatím,a nie iba koncami prstov. ...
Na pozvanie kňaza Ľudovíta Gábriša v utorok 6. marca 2018  priniesli Milosrdné sestry Svätého kríža z Trnavy relikviu bl. Zdenky do farnosti Červený Kameň,...
V stredu ráno 28. februára 2018 bola pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave. Pre...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.