V stredu ráno putovali ctitelia bl. Zdenky na pútnickú svätú omšu do Trnavy

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

Hlavným celebrantom októbrovej pútnickej svätej omše ku cti bl. Zdenky Schelingovej  v stredu ráno 30. októbra 2019,  v  kaplnke Milosrdných sestier Svätého...
V sobotu 26. októbra 2019 o 17.00 hod. sa slávila pútnická svätá omša v Podunajských Biskupiciach. Hlavným celebrantom bol Vdp. Ivan Ružička, výkonný...
V dňoch 18. – 20. októbra 2019 sa konala  duchovná obnova s bl. Zdenkou v Dolnom Smokovci, ktorú viedol P. Stanislav Rok  minorita a Milosrdné sestry Svätého...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.