Podunajské Biskupice - Vajnory - Trnava, Kopánka, Ústianska ulica - boli zastavenia pútnikov z Oravy

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

V piatok 18. mája 2018 navštívili Podunajské Biskupice ženy z Ústia na Orave a z Trstenej spolu s vdp. Ľubošom Laškotym, riaditeľom OCM. Najprv sa zastavili...
V stredu 16. mája 2018 prišli ako pútnici do Kostola Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach pani riaditeľka Mgr. Katarína Hozlárová so svojimi...
V pondelok ráno 30. apríla 2018 bola pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave na...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.