Na druhú adventnú nedeľu 4. decembra 2016 farnosť Svit dostala relikviu bl. Zdenky Schelingovej

Najbližšie podujatia

Narodenie Cecílie – sestry Zdenky Schelingovej (1916)

Pútnická sv. omša o 7.00 hod. v Trnave a o 17.00 hod. v Podunajských Biskupiciach.

Aktuality o sr. Zdenke

V nedeľu 4. decembra 2016, na požiadanie Dp. Štefana Vitka, priniesli  Milosrdné sestry Svätého kríža z Trnavy relikviu bl. Zdenky do  Farského kostola...
V stredu ráno 30. novembra  2016 sa stretli ctitelia bl. Zdenky na pútnickej svätej omši v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža v...
Novembrovou pútnickou svätou omšou ku cti bl. Zdenky  v sobotu  26.11.2016 o 17.00 v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach sme...

Osobné svedectvá

V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.
A v nestráženej chvíli mi povedal: „Ja som kňaz.“ No tak to bol pre mňa ako blesk, som bola zasiahnutá.
Na transport? A prečo? Veď ona ešte nie je schopná cestovať.