Tridsiaty deň v mesiaci už tradične v Trnave putujú k bl. Zdenke Schelingovej

Najbližšie podujatia

hlavný celebrant: vdp. Jozef Kraus 

V deň liturgickej spomienky na bl. Zdenku Schelingovú svätá omša  v Podunajských Biskupiciach bude výnimočne o 18.00 hod.

hlavný celebrant:  Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup

Aktuality o sr. Zdenke

V stredu ráno 30. mája 2018 sa zišli  ctitelia bl. Zdenky Schelingovej  na pútnickej svätej omši v kaplnke Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave na...
V sobotu 26. mája 2018 bola v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej. Hlavným...
V piatok 18. mája 2018 navštívili Podunajské Biskupice ženy z Ústia na Orave a z Trstenej spolu s vdp. Ľubošom Laškotym, riaditeľom OCM. Najprv sa zastavili...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.