V sobotu ráno 30. júna sa opäť zišli ctitelia bl. Zdenky Schelingovej na pútnickej svätej omši v Trnave

Najbližšie podujatia

Program začína hodinu pred svätou omšou:

- modlitba posvätného ruženca

-litánie k bl. Zdenke

o 17,00 hod. pútnická svätá omša - hlavný celebrant: vdp. Jozef Kraus, farár v Litave

V deň liturgickej spomienky na bl. Zdenku Schelingovú svätá omša  v Podunajských Biskupiciach bude výnimočne o 18.00 hod.

 

Aktuality o sr. Zdenke

 V sobotu 30. 6. 2018  pútnickú svätú omšu  v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža slávil Vdp. Rudolf Kopinec, duchovný správca...
30. júna 2018, poslednú júnovú sobotu, v mesiaci zasvätenom Božskému Srdcu, hlavným celebrantom pútnickej svätej omše ku cti bl. Zdenky v Kostole Povýšenia...
V stredu ráno 30. mája 2018 sa zišli  ctitelia bl. Zdenky Schelingovej  na pútnickej svätej omši v kaplnke Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave na...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.