Vždy máme istotu, že sme v Božích rukách a celkom sa môžeme spoliehať ne jeho otcovskú dobrotu.

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

Najvýraznejšiu skupinu modlitieb v Zápisníku sestry Zdenky  utvárajú hlboké vyznania lásky k Ježišovi, najmä k jeho Božskému Srdcu a jeho Najsvätejšej krvi. ...
 Iba k nemu ma vedie túžba, On je moje večné Svetlo i večne nová Krása.   bl. Zdenka
Náš život je v Kristových rukách. Jeho všemohúcnosť neopustí ani na jeden deň  naše slabé ruky, jeho dobrotivosť rovná všetky cesty nášho života.  bl....

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.