V pondelok ráno 30. septembra 2019 sa zišli ctitelia bl. Zdenky na pútnickej svätej omši v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave.

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

Pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky v pondelok ráno 30. septembra 2019 slúžil Vdp. Róbert Ťapušík, spolu s ním koncelebroval P. Wieslav Zajac OSPPE....
V sobotu 28. septembra 2019 bola v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach septembrová púť ku cti bl. Zdenky Schelinovej. Hlavným...
Dňa  22. septembra  2019 bola v Kostole Povýšenia Svätého kríža  o 11. 00 h svätá omša. Na púť prišiel Vdp. Ľudovít Gábriš so svojimi veriacimi z farnosti...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.