V piatok ráno 30. septembra sa ctitelia bl. Zdenky zišli na pútnickej svätej omši v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave.

Najbližšie podujatia

Pútnická sv. omša o 7.00 hod. v Trnave.

Srdečne vás pozývame na Púť kňazov do Krivej, 22. októbra 2016. Program: 17:30 - modlitba sv. ruženca, 18:00 - prednáška a svedectvo, 18:30 - svätá omša, 19:30 - adorácia.

Pútnická sv. omša o 7.30 hod. v Trnave.

Pútnická sv. omša o 17.00 hod. v Podunajských Biskupiciach.

26. november 2016 - Pútnická sv. omša o 17,00 hod. v Podunajských Biskupiciach.

Pútnická sv. omša o 7.30 hod. v Trnave.

Aktuality o sr. Zdenke

Pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky celebroval Dp. Ľuboš Laškoty, riaditeľ Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou. Spolu s ním koncelebrovali...
V kostole Povýšenia Svätého kríža  v Podunajských Biskupiciach v stredu večer o 19,00 hod. zazneli krásne barokové skladby v podaní skupiny Il Cuore Barocco...
V nedeľu 18. septembra 2016 Milosrdné  sestry  Svätého kríža zo Spišskej Kapituly spolu s diakonom dp. Bystríkom navštívili farnosť Považská Teplá s ...

Osobné svedectvá

V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.
A v nestráženej chvíli mi povedal: „Ja som kňaz.“ No tak to bol pre mňa ako blesk, som bola zasiahnutá.
Na transport? A prečo? Veď ona ešte nie je schopná cestovať.