Októbrová pútnická svätá omša v Podunajských Biskupiciach bude v sobotu 29. októbra o 17,00 hod.

Najbližšie podujatia

Pútnická sv. omša o 7.30 hod. v Trnave.

Pútnická sv. omša o 17.00 hod. v Podunajských Biskupiciach.

26. november 2016 - Pútnická sv. omša o 17,00 hod. v Podunajských Biskupiciach.

Pútnická sv. omša o 7.30 hod. v Trnave.

Narodenie Cecílie – sestry Zdenky Schelingovej (1916)

Pútnická sv. omša o 7.00 hod. v Trnave a o 17.00 hod. v Podunajských Biskupiciach.

Aktuality o sr. Zdenke

Vo štvrtok dopoludnia 20. októbra 2016 o 9.30 h prišlo 35 študentov z Cirkevného stredoškolského odborného učilišťa na Vazovovej ul. v Bratislave v...
V jubilejnom roku bl. Zdenky Vás opäť pozývame na pútnickú svätú omšu do Podunajských Biskupíc.Milosrdné sestry Svätého kríža
  Všetci ste srdečne pozvaní. Milosrdné sestry Svätého kríža

Osobné svedectvá

V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.
A v nestráženej chvíli mi povedal: „Ja som kňaz.“ No tak to bol pre mňa ako blesk, som bola zasiahnutá.
Na transport? A prečo? Veď ona ešte nie je schopná cestovať.