Slávenie litugickej spomienky na bl. Zdenku Schelingovu tento rok umocnilo 65. výročie od jej smrti. Zomrela ráno 31. júla 1955 v trnavskej nemocnici.

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

V deň liturgickej spomienky na bl. Zdenku Schelingovú vo štvrtok 30. júla 2020 večer o 18. 00 hod, bola slávená svätá omša ku cti bl. Zdenky v Kostole...
 Bl. Zdenky, panny a mučenice 30. júla - Ľubovoľná spomienka  (červená)  L III. spoločná časť mučeníkov Č.1. Mud 3, 1-9  č.5, s. 715;  Responzóriový žalm:  Ž...
Prvá pútnická svätá omša po pandémii sa slávila v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier svätého kríža v Trnave v utorok ráno 30. júna 2020 pri...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.