V sobotu 27. augusta Vás pozývame na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky do Podunajských Biskupíc

Najbližšie podujatia

27. august 2016 - Pútnická sv. omša o 17,00 hod. v Podunajských Biskupiciach.

Pútnická sv. omša o 7.30 hod. v Trnave.

Srdečne vás pozývame na Púť rodín do Krivej, 11. september 2016. Program: 17:30 - modlitba sv. ruženca, 18:00 - prednáška a svedectvo, 18:30 - svätá omša, 19:30 - adorácia.

Blahorečenie sestry Zdenky sv. Jánom Pavlom II. (2003)

16. september 2016 - Pútnická sv. omša o 18,00 hod. svätá omša v Bratislave - Petržalke.

Aktuality o sr. Zdenke

Srdečne pozývame všetkých ctiteľov bl. Zdenky na jubilejnú pútnickú svätú omšu do Podunajských Biskupíc.Milosrdné sestry Svätého kríža
Milosrdné sestry Svätého kríža Vás všetkých srdečne pozývajú na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky v Trnave.
 V nedeľu 14. augusta 2016 v úvode svätej omše o 11.00 hod.  provinciálna predstavena sestra Šebastiana Tuptová  prečítala menovací dekrét, ktorým...

Osobné svedectvá

V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.
A v nestráženej chvíli mi povedal: „Ja som kňaz.“ No tak to bol pre mňa ako blesk, som bola zasiahnutá.
Na transport? A prečo? Veď ona ešte nie je schopná cestovať.