V utorok ráno 30. októbra 2018 sa zišli pútnici - ctitelia bl.Zdenky Schelingovej v hojnom počte na pútnickej svätej omši v Trnave

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

V utorok 30. októbra 2018 ráno o 7,30 hod. naplnili kaplnku Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave na Tulipáne aj priestory pred kaplnkou v hojnom počte...
V poslednú októbrovú sobotu 27. 10. 2018 pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach...
V dňoch 19. až 21. októbra 2018 sa konala duchovná obnova s bl. Zdenkou Schelingovou v Charitnom domove v Dolnom Smokovci. Aktuálnou témou, Láska vždy...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.