Medzinárodná Komunita sv. Jána apoštola pri bl. Zdenke Schelingovej v Podunajských Biskupiciach

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

Na sviatok Krstu Pána v nedeľu 7. januára 2018 dopoludnia pred 9.00 h prišlo 8 bratov z Komunity sv. Jána apoštolaz rôznych kútov sveta, ktorí majú svoje...
V sobotu večer 30. decembra 2017 o 17.00 hod.  bola pútnická svätá omša v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach. Hlavných celebrantom...
V sobotu 30. decembra 2017 ráno o 7,30 hod. sa v hojmom počte zišli ctitelia bl. Zdenky z Trnavy a okolia na pútnickej  svätej omši v kaplnke provinciálneho...

Osobné svedectvá

V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.
A v nestráženej chvíli mi povedal: „Ja som kňaz.“ No tak to bol pre mňa ako blesk, som bola zasiahnutá.
Na transport? A prečo? Veď ona ešte nie je schopná cestovať.