Deti z materskej školy v Podunajských Biskupiciach navštívili pútnický Kostol Povýšenia Svätého kríža

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

Štvrtok 19. októbra 2017 dopoludnia o 10.00 h prišlo 14 detí od troch do piatich rokov z biskupickej súkromnej materskej školy v sprievode dvoch učiteliek a ...
V stredu dopoludnia 18. októbra 2017 prišlo 32 žiakov siedmeho ročníka Základnej školy na Podzámskej z Hlohovca so svojími učiteľmi náboženstva Mgr....
V dňoch 13. až 15. októbra 2017 sa cez styridsať ctiteľov bl. Zdenky z rôznych častí Slovenska zúčastnilo na duchovnej obnove v Charitnom domove v Dolnom...

Osobné svedectvá

V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.
A v nestráženej chvíli mi povedal: „Ja som kňaz.“ No tak to bol pre mňa ako blesk, som bola zasiahnutá.
Na transport? A prečo? Veď ona ešte nie je schopná cestovať.