Sestra Zdenka si zvlášť uctievala Najsvätejšie Ježišovo Srdce. Svedčia o tom vlastnou rukou prepísané modlitby v Zdenkinom zápisníku, doplnené jej meditatívnými myšlienkami.

Aktuality o sr. Zdenke

Mesiac jún je zasvätený Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Nechajme sa osloviť modlitbami zo Zápisnika bl. Zdenky a prehĺbujme aj my svoju úctu k Ježišovmu...
S uvoľňovaním  pandemických opatrení sa postupne otvárame aj pre pútnikov a ctiteľov bl. Zdenky Schelingovej. V sobotu ráno  29. mája 2021 sa...
           Sestra Zdenka bola vedená k mariánskej  úcte už doma v katolíckom prostredí v Krivej na Orave, kde vyrastala v kruhu svojej rodiny.  Počas...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.