Myšlienky bl. sr. Zdenky

Nachádzate sa tu

... Čo urobíš s tou jarou, Pane? Pošleš kruté sparné dni, že odpadnú kvety, zmizne vôňa umlkne spev? Nuž,Pane, staň sa vôľa tvoja. Však len tak dozieva bohaté ovocie...
Spolu s bl. Zdenkou ďakujme Pánovi za dar Eucharistie a za dar sviatosti kňazstva. - "Ježiš, teraz vidím, ako vo svätej hostii dokonávaš svoje zničenie. A viem aj to, s akou pokorou sa rozdávaš, ty, božský Kráľ, všetkým kňazom..."
Vstupujeme do kajúceho obdobia Cirkvi. Prežívajme dni veľkého pôstu v nenáročnosti ako nás k tomu motivuje bl. Zdenka.
V archívnych materiáloch sú aj útržky papiera s myšlienkami napísanými Zdenkinym písmom. Nad jednou z nich sa môžeme zamyslieť.

Stránky