Nachádzate sa tu

Z myšlienok bl. Zdenky

Kategória: 

Trpieť v stave milosti je východiskom veľkých skutkov.

Utrpenie, ktoré prináša so sebou deň, je ťažké a je ho mnoho. Ale utrpenie a bolesti, ktoré posiela Boh, prijímajme plným objatím,a nie iba koncami prstov. 

Trpieť v stave milosti je východiskom veľkých skutkov. 

Trpieť v tichosti a skryto. Ticho je ovzduším bolesti – i na Kalvárii sa mlčalo. Keď sa žalujeme, keď hľadáme potešenie a útechu, stráca sa to, čo je na bolesti najposväcujúcejšie. Nerozhadzujme túto vzácnu milosť. 

Keď milujem Krista, všetko je ľahké. Cítim, ako pomaly vylievam krv, za toho, koho milujem. Áno, vždy mám za niekoho zopakovať Kristovo obetovanie, najmä vtedy, keď niekto kráča i blúdi životom po neviditeľných cestách tmy. Vtedy musím pevnejšie stáť na svojom mieste.