Nachádzate sa tu

Adventné cvičenie zo zápisníka bl. Zdenky

Kategória: 

Tretí týždeň: vernosť aktuálnym potrebám

  „Svätý Jozef a svätá Panna ponáhľajú sa k Betlehemu, aby presne vyhoveli rozkazu cisárovmu. Podľa ich príkladu sa chcem ochotne ponáhľať, kam ma bude  milý Pán Boh hlasom zvonka volať.“    

Sčítanie ľudu je pre Sv. Jozefa a Pannu Máriu  aktuálna výzva.

Blahoslavená Zdenka nás pozýva prežívať Advent  v poslušnosti a vo vernosti denným požiadavkám.

"Vernosť je spoľahlivým  skušobným  kameňom pravej lásky."  bl. Zdenka