Nachádzate sa tu

Pútnici zo Španielska

Kategória: 

Na otca Rafaela najviac zapôsobili Zdenkine slová: Za mrakmi je moje milované Slnko. A on na konci príhovoru dodal: „A ono svieti vždy, vždy, vždy !!!“

Pondelok 5. augusta 2019 o 9,00 h navštívilo  pútnicky Kostol Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach 21 pútnikov zo Španielska z Madridu. 

Z toho kňaz Otec Rafael Alonso Reymundo - zakladateľ rehole Domov Matky, ktorá vznikla v roku 1984.

Organizátorka púte bola Sr. Zdenka María – pôvodom Češka. Prišli tiež jej tri  spolusestry Španielky a 16 dievčat laičiek, z toho 3 Češky.

Mali za sebou už návštevu Česka, teraz sú na Slovensku a ešte plánujú putovať do Poľska.

 

Španielky, takmer nič nevedeli o bl. Zdenke, ani o situácii u nás počas totality. Príbeh sestry Zdenky prostredníctvom prezentácie ich veľmi oslovil. Po krátkej prestávke sa pomodlili Ranné chvály a  následne otec Rafaela slávil svätú omšu o mučeníkoch. Väčšinu kázne venoval bl. Zdenke. Hovoril o jej odvahe, odhodlanosti a vytrvalosti v povolaní aj v ťažkom prostredí. Ona nikdy neurobila krok späť. 

Po svätej omši sa ešte vrúcne v tichosti zotrvali pri relikviách bl. Zdenky a zapísali sa do pamätnej knihy. Odchádzali radostné a vďačné.