Nachádzate sa tu

Púť členov Máriinej légie

Kategória: 

Máriina légia z Trnavy putovala k bl.Zdenke Schelingovej do Podunajských Biskupíc

Vo štvrtok 29. augusta 2019 po 9.00 h prišlo štyrmi autobusmi okolo 200 členov z Máriinej légie z kúrie Trnava ku bl. Zdenke Schelingovej pod vedením prezidentky Ľudmily Lechovičovej. Prišiel s nimi aj Vdp. dekan Michal Pokopec zo Šenkvíc. Pre havarijnú situáciu v pútnickom Kostole Povýšenia Svätého kríža, spôsobenú prasknutím vodovodného potrubia, sa stretnutie konalo vo Farskom kostole sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach.

Stretnutie začalo o 9,30 h spoločnou modlitbou posvätného ruženca a ich vlastnými modlitbami. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval Vdp. dekan Prokopec. Na liturgickú spomienku Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa vyzdvihol silu a význam mučeníctva pre Cirkev, vrátane obety bl. Zdenky. Na organe hrala Sr. Emanuela Krausová. Po svätej omši si všetci prítomní uctili relikvie bl. Zdenky. Po krátkej prestávke si pozreli prezentáciu o bl. Zdenke.

Za pekného slnečného počasia nasledovalo agapé na farskom dvore pri družných rozhovoroch. Mali možnosť zapísať sa do pamätnej knihy, tiež navštíviť Zátišie bl. Zdenky na miestnom cintoríne.