Nachádzate sa tu

Júnová pútnická svätá omša k bl. Zdenke

Kategória: 

Ani horúce júnové ráno neodradilo ctiteľov bl. Zdenky Schelingovej od putovania do kaplnky Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave na Tulipáne. Na pútnickú svätú omšu vo svojich relikviach prišiel aj bl.Titus Zeman.

Vo štvrtok ráno 27. júna 2019  o 7,30 hod. bola slávená pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej v kaplnke Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave. Hlavným celebrantom bol don Slávko Švihra SDB, pôsobiaci v Trnave na Kopánke. Spolu s ním koncelebrovali kňazi : P. Gregor Wach OSPPE, Vdp. Ľuboš Tvrdý  a Vdp. Peter Gula.  Príhovor don Slávka si môžete vypočuť zo zvukového záznamu. Don Slávko Švihra v závere svätej omše odovzdal pre komunitu sestier relikvie bl. Titusa Zemana.  Prítomní pútnici si mohli po svätej omši uctiť relikvie obidvoch blahoslavených.